Újdonságok
Marschalkó Lajos
 
Menü
Életrajz
Fényképek
Versek
Galánffy Ágnes
Családfa
Bibliográfia
Letöltések
Legújabban honlapunkra felkerült:

Marschalkó Lajos: Kőszeg ködbevész
Kisregény

Marschalkó Lajos kisregénye 1948-ban Münchenben jelent meg, Mátray Lajos szerzői álnév alatt, és jelenleg gyakorlatilag beszerezhetetlen ritkaság. Magyarországi közkönyvtárakban tudomásunk szerint nincs belőle példány, újabb kiadásáról nem tudunk.
A mű ritkaságán kívül témája is figyelemreméltó: a II. világháború végnapjainak irodalmi feldolgozása nem mindennapi objektivitásával, pártatlanságával tűnik ki, eleven cáfolatául azoknak a (szokásos szovjet-mentalitást tükröző) elterjedt vádaknak, hogy a szerző "szélsőséges" gondolkozású lett volna. A rendkívül hiteles, a szerző személyes tapasztalatain alapuló "couleur locale" mellett maga a történet poétikus szépségű, balladás elbeszélés a világháború végét emelt fővel fogadó, különböző világnézetű és pártállású magyarokról.
A honlapunkról letölthető szöveg nem a müncheni kiadás pontos reprintje, hanem a szerző eredeti kéziratán alapszik, helyenkénti sajátkezű belejavításokkal. A kéziratot a lehetőséghez mérten szöveghűen vettük át, csupán a jellegzetesen 1940-es évekbeli helyesírást modernizáltuk minimális mértékben, elsősorban a központozási és idézési szabályoknak, valamint néhány szó egybeírásának-különírásának azóta bekövetkezett változását figyelembe véve.

Marschalkó Lajos: A vörös boszorkány
Marschalkó Lajos néhány könnyed hangvételű, szórakoztató művét az emigráció előtt írta. Ezek közül a világhálón megtalálható A vörös boszorkány c. regényének szövege. (A szerző kéziratához, ill. az editio princepshez való szöveghűségét a közlésnek egyelőre nem állt módunkban ellenőrizni.)


Marschalkó Lajos: Világterror-világuralom
Legújabb: Marschalkó Lajos utolsó, töredékben maradt tanulmányának szövegét itt töltheti le.

Marschalkó Lajos: Semleges Magyarországot!
Javaslat az emigrációs politika új iránya érdekében
Legújabb: az 1955-ben megjelent, aktuálpolitikai témájú füzet a magyar emigráció kényes kérdéséhez új megközelítésben szól hozzá. Kortörténeti értékű, de alighanem ma is megfontolandó politológiai szemléletű, rendkívül érdekes cikk.
 
"Hazamegyek.... A hajdusági szélben / Akácvirágok szirma hempereg"  (Hazamegyek.... )